Disclaimer voor 123mkb.nl

Deze disclaimer is van toepassing op de website 123mkb.nl. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met deze disclaimer.

  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door 123mkb.nl en hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.
  • Elke informatie op deze website is geen vervanging voor professioneel advies. Raadpleeg een deskundige voor specifieke adviezen met betrekking tot uw eigen situatie.
  • In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enige schade die voortvloeit uit verlies van gebruik, gegevens of winsten, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.
  • Via deze website kan je linken naar andere websites die niet onder de controle van 123mkb.nl vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die erin worden uiteengezet.
  • We doen er alles aan om de website soepel te laten lopen. 123mkb.nl neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk zijn voor de website die tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.
  • Het ongeoorloofd gebruiken of kopiëren van tekst of afbeeldingen van deze website is strikt verboden en kan leiden tot een aanspraak op schadevergoeding en/of een strafrechtelijke vervolging.
  • Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.